Više od 50 godina, Bimos je ekspert u organizovanju radnih mesta koja pomažu kupcima da postignu ciljeve kao što su: povećanje produktivnosti, briga o zdravlju i motivisanje ljudi da koriste proizvode kompanije pružajući im visoko efikasna, ergonomska, udobna i optimalno dizajnirana rešenja za radnici.mesta. Kompanija se pridržava politike odgovornosti prema ljudima, životnoj sredini i industrijskim oblastima. Više od 650 zaposlenih u kompaniji proizvodi nemački Bimos nameštaj isključivo u Nemačkoj. Glavni zadatak Bimosa je zadovoljstvo kupaca korišćenjem proizvoda kompanije.