SHIELD Scientific rukavice su izuzetnog kvaliteta potrebnog u kritičnim oblastima kao što su čiste sobe ili laboratorije. Naziv kompanije, SHIELD Scientific, odražava naglasak koji stavljamo na laboratorijske i visokotehnološke sektore. Naš cilj je da na ova tržišta po prvi put donesemo ličnu zaštitnu opremu (PPE, laboratorijske rukavice i rukavice za čiste prostorije) koja je prilagođena potrebama ovih segmenata. Zaista, do sada su se rukavice koje se obično isporučuju u laboratorije i visokotehnološke industrije razvijale za medicinu ili industriju.